Crawling tid reduseres med minimum 50%

  Få det komplette overblik over tekniske fejl og mangler i dit website. Searchmetrics scanner dit website for fejelen og lister dem automatisk for dig.

  Raskt, enkelt og i et lettforståelig kunde format

  I stedet for at medarbeidere skal sitte og bruke crawling verktøyer (eks. Screamin Frog) manuelt på hver kunde kan Searchmetrics erstatte dette verktøyet. Så slutt med å bruke tid på å trekke opplysninger ut i regneark for å sammenligne med tidligere – her er det helt automatisert og du kan fokusere på å få uført rettelsene.

  Å gjennomføre et manuelt crawl og sortere opplysninger og videresende det til de rette folkene er tidskrevende, men det forsvares ofte med at konsulenten gjerne vil ha “full kontroll”.

  Med Searchmetrics får du et automatisert crawl, som en gang i uken samler alle opplysninger sammen og sorterer dem for deg. Det gir deg en samlet historikk og en ensartet måte å gjøre tingene på og ditt tidsforbruk er redusert med minimum 50%.

  Videre presenteres resultatene av crawlet i et lettforståelig og lekkert design som også kan deles med kunden.